Kulturfinansiering: lyssna på seminariet med Kulturbryggan från den 21 september

Den 21 september anordnade Medea tillsammans med Kulturbryggan ett eftermiddagsseminarium kring temat kulturfinansiering. Finansieringen av kultursektorn debatteras ständigt. Önskan om att det privata näringslivet ska vara med och bekosta kulturlivet märks allt oftare, inte minst i många fonder där motfinansiering från privat aktör är en förutsättning för att beviljas medel till kulturprojekt. Är kravet på nya finansieringsvägar ett hot mot kvaliteten och den konstnärliga friheten eller kan det vara en möjlighet att hitta nya samarbetsvägar och möta nya publiker?

Seminariet utforskar frågan om finansiering av kultur i dagens regionaliserade kulturlandskap. Vems ansvar är det att finansiera kulturen? Är det staten eller näringslivet? Hur skapar man bästa möjliga miljö för att stimulera ökad finansiering? Vem bär ansvaret?

I den inbäddade videospelaren nedan (eller här om du sitter på smartphone) kan du återse samtalet mellan Ingrid Lomfors (kanslichef Kulturbryggan), Yngve Petersson (Kulturnämndens ordförande, Region Skåne), Lina Ehn (producent Teater InSite) samt Erling Björgvinsson, (forskare på Malmö högskola som också driver Medeas Kulturlabb Scenen). Moderator är Niels Righolt.

Seminariet arrangerades av Medea på Malmö Högskola i samarbete med Kulturbryggan.