Samarbete med akademin – hur fungerar det och vad kan det leda till? Se videon i efterhand!

Den 27 september bjöd Medea och Media Evolution in till frukostmöte på temat: “Samarbete med akademin – hur fungerar det och vad kan det leda till?” Möt Medeas föreståndare Karin Johansson-Mex och Medeas forskningsansvarige Jonas Löwgren och diskutera de utmaningar och villkor som färgar samproduktioner mellan akademi och näringsliv.

Karin Johansson-Mex har en bakgrund i näringslivet. Hon inleder samtalet med att presentera Medeas verksamhet och de spännande utmaningar forskningscentret står inför. Professor Jonas Löwgren, forskningsansvarig på Medea, fortsätter med att diskutera de utmaningar och villkor som färgar samproduktioner mellan akademi och näringsliv, samt ger exempel på spännande samproduktionsprojekt. Se presentationerna i den inbäddade videon nedan eller på YouTube.

Medea är en forskningsmiljö på Malmö högskola som utifrån ett hållbarhetsperspektiv arbetar med kollaborativa, nya medier. Fokus ligger på områden som social innovation, Internet of Things och kulturproduktion. På Medea jobbar ett 20-tal forskare och all verksamhet sker i samarbete med externa aktörer utanför akademin. Läs mer om Medea här.

Frukostmötet arrangerades av Medea i samarbete med Media Evolution.