This website will shut down on 31 December 2021!

Workshop-serie om berättande i crossmedia – anmälan 23 augusti

Under hösten kommer Ozma Speldesign genom Kulturkraft Syd att hålla i en serie workshops om berättande i crossmedia/interaktiva medier. Den riktar sig mot kreativa ledare inom film, tv och scenkonst och ger en introduktion till cross- och transmedia, olika plattformar och hur dessa påverkar förutsättningar för berättande. Deltagarnas arbete med egna projekt varvas med föreläsningar och workshops av spännande personer inom crossmedia-fältet.

Kursstart är 21 september. Då kommer det också att hållas öppen föreläsning på MEDEA i Malmö med Martin Ericsson (Bardo, tidigare Company P) och Jakob la Cour (Obtentus) kl 18-20. Mer information om detta följer.

Anmäl dig till kursen på kulturkraftsyd.se senast 23 augusti!

Bildcred: kodomut CC:BY