Invitation: Nätverk by doing 21 sept – GÖRAN MEETS GEEK MEETS MEDEA på STPLN

Det är bra att träffa olika kvinnfolk som jobbar med business och digitala medier. Det är något som vi från Geek Girls, nätverket Göran och MEDEA har pratat om.

Scroll down to read this information in English!

Nu är det dags! För dig som är kvinna! Onsdagen den 21 september välkomnar vi dig för mingel och mat. Passa också på att pröva göra ett interaktivt objekt med Arduino. Det är ett elektronik-prototyp-kit med öppen källkod som bland annat presenterades på medieindustri-konferensen The Conference i augusti i Malmö. Inga förkunskaper behövs.

Workshopen är till för att jobba på ett sätt där alla hjälper varandra för att komma dit vi vill. Vi kommer att ha möjlighet att tillsammans lära oss bygga något, kanske ett spel, en dansande lampa, en hemlig låda vad vi nu känner för. Interaktionsdesign-studenten Clara Leivas leder workshopen tillsammans med några hjälpredor.

Vi som har “sytt ihop” kvällen tror att workshopen öppnar för fler utbyten mellan våra respektive organisationer och personer sinsemellan och inte minst lockar till att lära sig lite mer inom området teknik, lek, nya medier och alla dess möjligheter. Ta tillfället i akt att göra något med någon som har andra kompetenser än du själv.

Välkomna till en labbkväll i samarbetets tecken önskar en gemensam arbetsgrupp
Charlotte Uhler, Pernilla Severson & Anna Oscarsson

Tid: Onsdagen den 21 september kl. 17.30 – 20.30
Plats: Stapelbäddsparken, Stapelbäddsgatan 3, Västra Hamnen
Pris: 100 kr inkl. mat, dryck och material.

Parkering finns utanför.

Program:
17.30 Ankomst mat, mingel och kort presentation av kvällen och Göran, Geek och MEDEA
18.15 – 20.30 Workshop med paus när vi önskar
20.15 Vi avrundar och samlar alla grupper

Anmälan:
Maila info@natverketgoran.com senast den 19 september. Ange faktureringsadress och önskemål om specialkost och från vilken förening du kommer. Betalningsunderlag skickas till din mailadress – du betalar in via bank- eller postgiro. Antalet är begränsat till 30 deltagare, först till kvarn.

Har du frågor, kommentarer, inspel mm, rörande workshopen, kontakta Pernilla Severson.

Läs mer!
Nätverket Göran
Geek Girl Meetup Öresund
– Arduino: på Wikipedia eller i tidningen Wired
– Läs mer om David Cuartielles och Arduino

Pernillas insats är en del av EU-projektet MMSS1: FoU

Invitation: Nätverk by doing 21 sept – GÖRAN MEETS GEEK MEETS MEDEA på STPLN

Women are invited to an evening with talk, food and the making of an interactive object using the open-hardware platform Arduino. The prototyping kit Arduino was also presented at the media conference The Conference in Malmö in August this year. You don’t need to be a programmer to participate – everyone is welcome!

The purpose of the workshop is to help each other get where we want to go. We will learn to build something new – maybe it’ll be a game, a dancing lamp or whatever we feel like building. Clara, Interaction design student at K3, will lead the workshop.

We think that the workshop will open up for more collaboration between our organizations and this is an opportunity for you to DO things with people with skills different from your own.

Welcome!

Charlotte Uhler, Pernilla Severson & Anna Oscarsson

Time: Wednesday, September 21 at 17.30 – 20.30
Place: Stapelbäddsparken, Stapelbäddsgatan 3, Västra Hamnen
Cost: 100 SEK – food, drinks and materials are included.

Free parking!

Program:
17.30 Food and a short presentation of the event incl. Göran, Geek and MEDEA
18.15 – 20.30 Workshop
20.15 Wrap-up

Registration:
Send an email to info@natverketgoran.com no later than September 19. Tell us where we should send the bill (your “faktureringsadress”). Also tell us if you have a special diet requirements and what organization you represent. We will send the bill to your email address and you pay through bank- or postgiro. 30 is the number of participants we can take on – first come, first served!

Direct all questions or comments to Pernilla Severson.

Further reading
Nätverket Göran
Geek Girl Meetup Öresund
– Arduino: on Wikipedia or in the magazine Wired
– Read more about David Cuartielles and Arduino

Image credit: mozillaeu CC:BY

Pernilla’s effort is part of EU project MMSS1: FoU