This website will shut down on 31 December 2021!

Workshop om datorspel: nya kompetenser och nya marknader

I Malmöregionen finns många starka aktörer inom datorspelsindustrin och en stark forskning kring datorspel på Malmö Högskola. Samtidigt finns outnyttjade kompetenser bland de omkring 30 procent av invånarna i Malmö som är födda utanför Sverige och som skulle kunna tillföra kunskap och resurser. Kan Malmö och regionen skapa en korsbefruktning där datorspelsindustrin bättre kan rekrytera de olika språkliga, grafiska, kulturella och historieberättande kompetenser som finns representerade i Malmö?

Som en del av Malmö Stads Områdesprogram (Herrgården) kommer en arbetsgrupp att undersöka vilka förutsättningar det finns för att utveckla nya idéer och näringsverksamheter som bygger på mötet mellan olika kulturer och datorspelsutveckling. Arbetet drivs av stadsdelen Rosengård och Malmö stads Näringslivskontor i samarbete med MEDEA, Malmö Högskola och Media Evolution.

Är du intresserad av frågeställningen eller vill du delta i projektarbetet? Då är du välkommen till en workshop 17 augusti kl 13-16 på MEDEA, Malmö Högskola, Östra Varvsgatan 11.

Anmäl dig senast den 8 augusti till: Per-Anders Hillgren

Image credit: SplaTT CC:BY-NC