Malmö högskola och KK-stiftelsen söker nya samarbetsvägar

Malmö högskola och KK-stiftelsen avslutar samarbetet kring en KK-miljö om nya medier och samproduktion.

Malmö högskola och KK-stiftelsen startade den 1 januari 2009 ett samarbete kring en så kallad KK-miljö med inriktning mot nya medier och samproduktion. Tanken var att KK-stiftelsen skulle medverka till att stärka högskolans förmåga till profilering och samproduktion, detta genom att på en övergripande nivå stödja högskolans arbete. Avtalet innebar emellertid inga konkreta utfästelser om medelstilldelning till högskolan. Detta avtal sägs nu upp.

– De första två årens samarbete har visat att det har varit svårt att hitta uppenbara fördelar med att sådant generellt avtal. Vi har därför tillsammans med KK-stiftelsen kommit fram till att avsluta denna form av samarbete, förklarar Lennart Olausson, rektor för Malmö högskola.

KK-miljön kring nya medier och samproduktion har formellt organiserats inom ramen för Malmö högskolas centrumbildning MEDEA Collaborative Media Initiative. Beslutet innebär inga förändringar för MEDEAs verksamhet.

– Eftersom avtalet inte reglerade någon tilldelning av medel har det inte spelat någon konkret roll för vår verksamhet; de medel vi har fått från KK-stiftelsen har vi ändå varit tvungna att söka genom separata ansökningar. Och vi kommer naturligtvis att fortsätta med att söka stöd för vår verksamhet från KK-stiftelsen inom ramen för deras ordinarie utlysningar, berättar Bo Reimer, föreståndare för MEDEA.