Workshop om nya möjligheter för konstnärligt skapande

Workshopen blev inställd pga. sjukdom. Nya datum för hösten utannonseras inom kort.

Konstnärligt skapande utifrån plats, mobilitet, interaktivitet och nya medier är en praktisk workshop arrangerad av KulturKraft Syd i samarbete med Do-Fi och MEDEAs forskningslabb Scenen. Workshopen handlar om hur man kan använda nya medier och ny teknik för att skapa, producera och distribuera interaktiv, platsspecifik och/eller mobila konst- och kulturupplevelser.

Workshopen är gratis för professionellt yrkesverksamma inom kultursektorn i Skåne/Blekinge.

Läs mer och anmäl dig senast 4 maj på kulturkraftsyd.se

Workshopens innehåll
Deltagarna får chansen att testa nya innovativa lösningar som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Även om vi kommer att jobba med nya medier och nya teknologier så kommer dock utgångspunkten vara att ta fram förslag på intressanta verk och produktioner som bygger på en konstnärlig idé, en berättelse, ett visuellt eller audiellt utryck eller dylikt för att därefter hitta lämpliga teknologiska lösningar och medieformat. Utgångspunkten är vad ni vill berätta, förmedla eller hur ni vill skapa en engagerande och omskakande upplevelse.

Om arrangörerna
Do-Fi är en utforskande designbyrå som tar användarupplevelsen som utgångspunkt för att hjälpa organisationer och företag att innovera sin verksamhet, t.ex. nya sätt för att interagera mobilt med platsen och få folk involverade på events genom interaktion och teknik.

Forskningslabbet ”Scenen” fokuserar på utvecklande av nya former för kulturproduktioner i samarbeta med kulturaktörer i Malmö. Det kan handla om nya former för berättande och gestalningsformer inom film, litteratur, och olika former för scenproduktioner. Labbet är en del av forskningsmiljön MEDEA på Malmö högskola där forsknings bedrivs runt nya medier och samproduktionsprocesser.

KulturKraft Syd är en plattform för kompetensutveckling och samverkan inom kultursektorn i Skåne och Blekinge som erbjuder professionellt yrkesverksamma personer inom teater, dans, musik, film och tv olika former av kompetenshöjande aktiviteter.

Bildrättigheter: pellesten CC:BY