This website will shut down on 31 December 2021!

Karin Johansson-Mex ny föreståndare för Medea

I mitten av maj lämnar Bo Reimer över ledarskapet för Medea Collaborative Media Initiative på Malmö högskola till Karin Johansson-Mex, som kommer från en ledande post inom mediebranschen.

Samproduktionsmiljön har vuxit i rask start, från åtta personer till tjugo. Förra året anställdes ett flertal nya personer och en affärsutvecklare tillträdde så sent som i mars i år. Ett femtontal olika samproduktionsprojekt är i gång parallellt, därtill bedrivs även Medea Talks och andra events.

– Medea har nu efter två år etablerats och är på väg in i en ny fas. Det förändrar förutsättningarna för miljön och ställer andra krav på föreståndarskapet. Med Karin Johansson-Mex som ny föreståndare, kommer vi att kunna fortsätta att utveckla Medea till en ledande samproduktionsmiljö inom nya medier, säger Bo Reimer, som är mycket nöjd med rekryteringen. Bo Reimer, som är professor i Medie- och kommunikationsvetenskap, kommer att arbeta kvar på Medea, men i fortsättningen ägna sig helt åt forskning och samproduktionsprojekt.

Karin Johansson-Mex kommer direkt från Köpenhamn och positionen som chef för den nordiska film- och branschorganisationen Filmkontakt Nord. Filmkontakt Nord fungerar som den professionella bryggan till internationell finansiering och distribution för nordisk kort- och dokumentärfilm och har även huvudansvaret bl.a. för det nordiska branscheventet Nordisk Panorama Event. Som chef för Filmkontakt Nord utvecklade Karin en tydlig crossmedial plattform för organisationen med internationella samarbeten inom såväl Europa samt Nordamerika.

Tidigare arbetade hon på Region Skåne som utvecklingsansvarig för den regionala film- och rörligmediautvecklingen och var där initiativtagare till det mediekluster som senare kom att bli Media Evolution.

– Det känns fantastiskt roligt att få komma till Medea därför att Malmö högskola med Medea som en spjutspets tagit ett fast grepp om utvecklingen inom ny media, ett område med stora forskningsbehov, en enorm utvecklingskraft och stora expansionsmöjligheter, säger Johansson-Mex.

Som ledare för Medea kommer hon att arbeta mycket med forskningens koppling till den befintliga branschen samt Medeas koppling till de internationella forsknings- och tillväxtmiljöerna inom området ny media.

– Jag ser Medea som en viktig del av den regionala innovationsprocessen där vi i nära samarbete med redan befintliga aktörer kan bidra till att sätta södra Sverige på den internationella kartan för kreativ innovation, forskning och tillväxt inom området ny media.