This website will shut down on 31 December 2021!

Hur kan en inkubator för social innovation se ut?

Uppdatering: rapporten är klar och kan läsas här.

På uppdrag av Malmö stad har Living Lab Kvarteret på MEDEA lett en serie workshops för att undersöka förutsättningarna för etableringen av en inkubator för social innovation i Malmö.

Med inspiration från internationella initiativ, men med fokus på Malmös lokala förutsättningar, har olika frågeställningar bearbetats och diskuterats; exempelvis vilket slags stöd en framtida inkubator kan bidra med. Hur kan den samverka med det omgivande samhället? Hur värderar och bedömer man olika initiativ?

Under de två första workshopparna var utgångspunkten det arbete och de erfarenheter som lokala aktörer har av att initiera och driva projekt med fokus på social innovation.

Rent konkret presenterade sex olika lokala initiativ de möjligheter och hinder de sett i sitt arbete. De som presenterade var representanter från Aluma, Barn i Stan, Feedus, Herrgårds Kvinnoförening, Kaninhotellet/Gnistan och Miljonprocessen.

Under den tredje workshoppen konkretiserades visioner och scenarier för hur en inkubator skulle kunna se ut. Utgångspunkten här var dels de frågeställningar som lyfts fram i de tidigare workshopparna och dels inspirerande internationella exempel som Denokinn i Bilbao och 27e Region i Frankrike.

Utöver de lokala sociala innovatörerna så har tjänstemän från Malmö Stad, representanter från näringslivet samt olika processtödjande aktörer deltagit (se komplett lista här). Resultatet kommer att presenteras för Malmö stad och på den här bloggen under senare halvan av april.

Läs mer
läs mer om Living Lab Kvarteret och vad vi jobbar med (in English)

2 thoughts on “Hur kan en inkubator för social innovation se ut?”

  1. Skulle bli hur glad som helst om ni skickade eventuellt sammanställt material…

Comments are closed.