Forskare till MEDEA sökes

Nya medier är ett av Malmö högskolas uttalade profilområden. Hösten 2008 tilldelades högskolan ett långsiktigt stöd av KK-stiftelsen för att vidareutveckla en miljö med inriktning mot nya medier och samproduktion (MEDEA Collaborative Media Initiative). Miljön består för närvarande av ca 20 personer, varav de flesta arbetar deltid. Vi utlyser nu en tidsbegränsad forskartjänst, halvtid.

Platsannonsen i original finns på mah.se/platsannonser

Arbetsuppgifter
Anställningen som forskare är inriktad mot utforskandet och utvecklingen av ett så kallat ”Living Lab”, en mötesplats för brukardriven innovation inom områdena social innovation och deltagande design. Mer specifikt är anställningen inriktat mot etableringen av ett Living Lab med fokus på produktionen av fysiska och digitala produkter och tjänster, ett så kallat fabrikationslabb. Hållbarhet och open source är centrala begrepp för verksamheten i labbet.

Arbetsuppgiften innebär ett aktivt medverkande i utvecklingen av labbmiljön och dess infrastruktur samt ett utforskande av pågående och kommande verksamheter i labbet. I arbetet ingår även uppgiften att initiera och driva projekt i samarbete med externa partners. Arbetet utförs i nära samarbete med andra forskare och medarbetare i labbet, liksom i nära samarbete med forskare verksamma i andra Living Labs.

Kvalifikationer
Vi söker en person med doktorsexamen i relevant ämne. Erfarenhet av arbete i flervetenskapliga miljöer är en förutsättning samt även god erfarenhet av att analysera människors interaktionsmönster i olika situationer. Du ska också ha goda erfarenheter av att förmedla kunskaper i olika vetenskapliga fora.

Vi tror att du är en person som arbetar bra med andra människor och som på ett strukturerat sätt kan initiera projekt och driva dina processer vidare med gott resultat. Du är också en person som har förmåga och vilja att kommunicera kunskaper och information i olika sammanhang och konstellationer.

Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där mångfald och jämställdhet tillför mervärde i vår verksamhet.

Övrigt
Anställningen är på halvtid, och är tidsbegränsad till och med som längst 2012-06-30, med tillträde enligt överenskommelse. Malmö högskola tillämpar individuell lönesättning.

Upplysningar
Professor Bo Reimer, tel 070 655 52 29

Ansökan
Ansökan märkt med referensnummer skickas till Malmö högskola, Personalavdelningen, personalregistrator, 205 06 Malmö. Din ansökan består av ansökningsbrev, CV och referenser.

Fackliga företrädare
SACO, Johan Modée, tel. 040-665 75 86
TCO/ST, Peter Gustafsson tel. 040-665 72 37
SEKO, Bengt Rosén, tel. 070-698 72 46

Referensnummer: PA 42-11/26
Placering: Gemensam förvaltning
Sista ansökningsdag: 2011-02-16

Läs mer
Living Lab the Factory
Kollegor på MEDEA
Medealandskapet växer