En akademisk kvart: Medier av oss, för oss

Jonas Löwgren, professor in Interaction Design at Malmö University and affiliated with MEDEA, gave a short presentation at the event “En Akademisk Kvart” about how the society is currently engaged in a collective experiment concerning how we should use the collaborative media. For a shorter version in English of this presentation, please see The Collaborative Media Experiment Below is the full lecture in Swedish.

Kort utdrag ur videon
Det viktigaste, ur min synvinkel med de nya medierna, det är att de går i båda riktningarna. Folk som tidigare var konsumenter av massmediaprodukter som TV-program, dagstidningar och annat är idag inte bara konsumenter utan också producenter. Där ligger den stora skillnaden och den stora potentialen. Det är den jag skulle vilja tala om här idag.

Vad det gör är att det ger möjlighet för, mer eller mindre, alla som har tillgång till internet och till en dator att skapa och att sprida material: text, bilder, musik, film.

Men en fråga som man gärna ställer sig då är “varför?”. Varför skapar man, varför sprider man. Jag har några funderingar och några exempel omkring den frågan.

Se videon för exempel och svar på frågan!

Image credit: Moth CC:BY-NC-SA