HER videoworkshop

I samband med utställningen HER arrangerar MEDEA i samarbete med RÅFILM en videoworkshop där deltagarna jobbar vidare med frågor som väcks inom ramen för utställningens tematik. Med digital videoteknik får de möjlighet att skapa en “fortsättning” på HER och berätta sina egna berättelser som speglar deras upplevelser av utställningen.

Alla videoverk kommer att publiceras på MEDEA webbplats som en “hälsning från Malmö” tillbaka till konstnären bakom HER, Candice Breitz.

Workshopledare är Alex Veitch m fl från RÅFILM. Kontaktperson på MEDEA är Elisabet M. Nilsson.

[Dokumentation från workshoparna.]

HER är ett videoverk av den sydafrikanska konstnären Candice Breitz som visas på Dockplatsen, Västra hamnen, Malmö och som MEDEA står som värd för. I HER har konstnären samlat några av de karaktärer som skådespelerskan Meryl Streep har gestaltat under sin karriär. Karaktärerna i samspråk med varandra, ger en bild av hur det är att vara kvinna i vår tid, och hur en kvinna formas till att vara en. Ett av målen med utställningen är att nå folk som vanligtvis inte går på konst, så den är inte riktad specifikt till kvinnor. Meryl Streep är en samtida ikon som alla kan relatera till och utställningens olika teman som relationsproblematik, kärlek och svek berör alla. Mer information om utställningen.

Bild från Riksutställningar. Fotograf: Rune Lindström.