This website will shut down on 31 December 2021!

Kartläggning av design för social innovation

Open Access: PDF

Emilson, Anders. (2010). Design för social innovation: ett nytt designforskningsområde. Kartläggning för Designfakulteten, KTH.

INTRODUCTION – Design för social innovation är ett nytt designforskningsområde som håller på att växa fram internationellt. Design förknippas mest med teknisk innovation och utveckling av nya produkter. När det talas om innovation syftas det oftast också på teknisk eller medicinsk innovation vilka ansetts vara viktiga för samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. Men idag anser dock allt fler att det även behövs social innovation för att lösa många av samtidens komplexa problem med till exempel kroniska sjukdomar, klimat- och finanskris.

Även inom designvärlden ökar intresset för vad design kan bidra med vad gäller att lösa problem och komma fram med nya lösningar som är mer sociala än tekniska till sin karaktär. En enkel definition av social innovation är ”nya idéer som fungerar för att möta sociala mål”. Några exempel på social innovation är mikrolån, rättvis handel, hospice, distanslärande och Wikipedia.

Social innovation började användas som begrepp på 1960-talet men det är först de senaste tio åren som det börjat uppmärksammas i högre grad av både politiker och näringslivet. Och det är först de senaste fem åren som design har börjat sammankopplas med social innovation.

Kartläggningen (som är länkad till nedan) är ett sätt att stifta bekantskap med olika definitioner och olika aktörer inom det nya fältet. Den koncentrerar sig på utvecklingen i de länder där de ledande aktörerna finns och tar utgångspunkt i deras begrepp. ”Transformation design” i Storbritannien, ”Design for social impact” i USA och ”Design for social innovation and sustainability” i Italien.

Kartläggningen är sammanställd på uppdrag av Designfakulteten på KTH.