This website will shut down on 31 December 2021!

Medealandskapet växer

Verksamheten vid MEDEA på Malmö högskola växer. I oktober har Medea fått tillökning av fyra nya personer, som på olika sätt berikar miljön. Susan Kozel är Medeas nya professor i Nya Medier. Susan kombinerar dans och filosofi med nya medier och är en internationellt mycket meriterad och uppmärksammad forskare. Arlene Birt är Medeas första Artist in Residence och kommer under hösten att utifrån ett konstnärligt perspektiv arbeta med hållbarhetsfrågor. Richard Topgaard är numera Medeas strateg och utvecklare av Nya medier. Ett annat tillskott är Elisabet M. Nilsson, nydisputerad spelforskare som kommer att projektleda utvecklingen av Medealabbet Fabriken. En affärsutvecklare rekryteras också, men i skrivande stund är tillsättningen ännu inte klar.

Susan Kozel – Professor of New Media
Susan Kozel kombinerar dans och filosofi med nya medier. Med andra ord arbetar hon med kropp, idé och teknologi, både teoretiskt och praktiskt. Hon är disputerad i filosofi vid universitetet i Essex, England (1994), och har en lång erfarenhet av olika rörelsetekniker (från balett till butoh). För närvarande arbetar hon bland annat med hur digitala tekniker och mobila tjänster kan användas i relation till dans och improvisation. Susan, som precis har flyttat till Malmö, började sin permanenta tjänst som professor i Nya medier på Medea den 1 oktober. Läs mer

> Medea Talk med Susan Kozel: 29 oktober kl 16:00-18:00 i Medeastudion

Arlene Birt – Artist in Residence
Medea har ett Artist in Residenceprogram, med syftet att tillföra spännande färdigheter i miljön under en kortare period. Årets konstnärsgäst heter Arlene Birt, en visuell berättare, konstnär och informationsdesigner. Hon kommer att vara på Medea under perioden oktober-december. Arlene, som är baserad i Minnesota (USA), är adjungerad forskare vid Minneapolis College of Art and Design Sustainability Certificate Program där hon undervisar i kommunikation och design för hållbar utveckling. Hon har varit konsult inom FNs miljöprogram och arbetat med den hållbarhetsfokuserade PR-byrån Haberman. Läs mer

> Medea Talk med Arlene Birt: 10 december kl 15:00-17:00 i Medeastudion

Richard Topgaard – strateg och utvecklare nya medier
Richard Topgaard har flera års erfarenhet som lärare på K3, Malmö högskola, och han har medverkat i ett flertal projekt om kollaborativa medier på K3 och Medea. Nu har han fått en tjänst som strateg och utvecklare av nya medier på Medea. Omvärldsbevakning av fältet nya medier, med speciellt fokus på sociala och kollaborativa medier, är centrala frågor. Han har också ansvar för MEDEAs webbplats. Du hittar Richard på @topgaard på Twitter och han är även huvudansvarig för Medeas twitterprofil (@medeamalmo) och facebooksida.

Elisabet M. Nilsson
Elisabet är spelforskare och nyligen disputerad från Lärarutbildningen på Malmö högskola. Hennes forskningsintresse handlar om vad ny teknik som digitala medier, dataspel och mobilteknik i samhället gör med oss. Hur förändrar den våra beteenden, lärande och strategier för lärande? Under hösten är hon projektledare för uppbyggnaden av Medealabbet Fabriken. Fabriken kommer att vara placerat i Stapeln, i Västra hamnen och fungera som förinkubator med fokus på open source, hållbarhet och social innovation i kombination med kollaborativa medier.

1 thought on “Medealandskapet växer”

Comments are closed.