Teknikinformation och nya medier (in Swedish)

Seminariet omkring vad de nya medierna kan betyda för teknikinformation har vi gett tre gånger vid det här laget: i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Teknikinformation och nya medier (In Swedish) from Jonas Löwgren on Vimeo.

Nu kan man se mitt föredrag från Stockholm i april 2010, där jag pratar om hur folk kommunicerar och skapar tillsammans i de nya medierna, och varför de gör det. Jag talar också om vad utvecklingen inom nya medier betyder för teknikinformation.