MAH får egen forskarutbildning

Högskoleverket har nu godkänt att Malmö högskola får egna forskarutbildningsrättigheter i nya medier, offentligheter och gestaltningsformer. Huvudområdena är medie- och kommunikationsvetenskap, interaktionsdesign och datavetenskap.

Det här är exceptionellt trevligt för MEDEA eftersom det är just medie- och kommunikationsvetenskap och interaktionsdesign vi är specifikt inriktade mot. Läs mer om Högskoleverkets beslut och läs också vad MAHs rektor Lennart Olausson säger om beslutet.

MEDEA har för tillfället tre doktorander inom interaktionsdesign: Anders Emilson, Anna Seravalli och Mads Høbye.

4 thoughts on “MAH får egen forskarutbildning”

  1. Grattis!

    Härligt att se och framförallt intressant. Sign me up one day.

    /CTS elev

  2. Förhoppningsvis så snart som möjligt haha! Hade inte varit helt dumt måste jag ju erkänna.

Comments are closed.