TEDxÖresund: A poem is never finished, only abandonded

Thorkil Jacobsen, dansk mästare i poetry slam, berättade igår på TEDxÖresund om projektet Open-Source Poetry. Jacobsen tar sin utgångspunkt i en aforism författad av den franske poeten och filosofen Paul Valery: “A poem is never finished, only abandonded”. Men, i Open-Source Poetry är det annorlunda. När poeten överger dikten tar andra poeter över; skriver om, parafraserar och översätter. Jacobsen framförde dikten “If I Were a Tsunami” och visade sedan exempel på hur denna bearbetats och uppdaterats av andra. I ett wikiliknande forum kan författare/läsare mötas och byta roller med varandra (tyvärr verkar plattforman inte finnas online just för tillfället).

Finns det något nytt och spännande med det här? Poesi är en litterär genre som, enligt Jacobsen, länge präglats av individualism. De kollaborativa experiment som gjordes på 1930-talet, med vågen av franska surrealistpoeter, måste snarare ses som undantaget från regeln. I mer modern tid har metoden provats i den arabiska webtidskriften Asdaa och av den numera vilande gruppen The Poetry Collaborative. En annan satsning är Poethood. Jacobsen strävar efter att lyfta fram poesin som en modern konstart vars ofta korta format passar alldeles utmärkt som underhållning för människor som t.ex. pendlar till arbetet.

På TEDxÖresund talade även bl.a. Måns Adler (om nätets tidsdimension), Mathias Klang (om “the cult of dead trees”) och Niels Peter Flint (om micro-living). En komplett lista av talarna finns på TEDxÖresunds hemsida och en kort sammanfattning av konferensen hittar du på Sydsvenskans hemsida.

4 thoughts on “TEDxÖresund: A poem is never finished, only abandonded”

  1. Jeg vil meget gerne høre flere tanker … Om I har nogle idéer til forbedringer eller blot kommentarer, må I gerne sende dem til mig. Jeg vil med det samme kigge på Asdaa, Poetry Collaborative og poethood …

  2. It will be launched in September or October. We simply need to refine the design and then we’re discussing whether it should have a sort of member/login system or if it should be completely out of our hands… we’re a litte worried about spam.

    Apart from that it’s ready and it’s gonna be so exciting to see how it will sail.

    Is anyone interested in launcing a swedish version???

    Thorkil

    • Thorkil, what platform are you building this on? How hard would it be to implement a Swedish version of the site? If it comes to translating stuff I could help you out!

Comments are closed.