This website will shut down on 31 December 2021!

Lansering MEDEA Do-Tanks

Torsdagen den 3 juni 2010 kl 16.00-18.00 lanserar vi MEDEA Do-Tanks! I drygt ett halvår har sju Do-Tanks med representanter från näringsliv, kulturinstitutioner, organisationer och forskare i samproduktion arbetat med konceptualisering och prototypande av projekt inom bland annat stadsutveckling, upplevelsebaserat lärande, mobila konsertupplevelser och en plattform för förverkligande av drömmar.

Din natur?
Din natur? är en interaktiv utställning som kommer att invigas på Malmö Museer under 2011-2012. I utställningen finns ett dialogverktyg kallat natursynsprofilen. Besökaren ställs inför frågor, val, påståenden och konsekvenser. Profilen utmanar besökaren och formar sig efter besökarens egna val. Museets unika föremål, bilder, levande djur och scenografi ramar in profilen. Besökaren får en personlig profil som finns tillgänglig On-site i museet och On-line hemma, i skolan, på jobbet.

Aktörer: Malmö Museer, Malmö högskola, Awnic, Damanco AB, a-Muze Interactive AB.

Liverse!
Liverse! är en plattform för mobil kommunikation i samband med konserter. Målet är att förhöja upplevelsen genom att göra det möjligt att kommunicera med besökarna före, under och efter en konsert. Ett skarpt genomförande kommer att ske i samband med The Arks turné i juli 2010. Konsertbesökare kan med hjälp av sin mobil bl.a. nå exklusivt material med hjälp av mobiltaggar på konsertområdet och interagera med information som presenteras på storbildsskärmar. Liverse! lanseras i betaversion hösten 2010.

Aktörer: TrendMaze och KTH

Parapolis – prototyping the city
Parapolis utforskar verktyg för stadsutveckling med hjälp av nya gestaltningsformer och dialogprocesser. Genom att göra möjliga framtider synliga och kännbara går de att ta ställning till och diskutera, även för icke professionella stadsplanerare. I panoramastudion kan medborgare skissa och diskutera fram egna visioner, som sedan laddas sedan upp till en framtidskikare där de kan jämföras med varandra och nuläget. I Parapolis är alla medborgare potentiella visionärer och medskapare av sin stadsmiljö.

Aktörer: Unsworn industries, Malmö stad, MEDEA, Malmö högskola

The Magpie Nest
The Magpie Nest is a collaborative Facebook application for up to six participants that supports the team in reflecting and analysing corporate stories and dilemmas. With the Magpie Nest transferring of experience from senior to junior staff have become simpler even when you organisation works at different locations. The Magpie Nest is created for organisations with spread out knowledge workers that want to strengthen their tacit learning processes.

Collaborators: Fabel Kommunikation, MEDEA, University of Malmö.

DoDream
DoDream är en ny plattform där oanade möten kan ske mellan nya idéer och stödjande strukturer som utveckling och finansiering. Här ges möjlighet för användarna att presentera, starta och stödja projekt. Syftet är att användarna ges möjlighet att formulera och visualisera sina behov/drömmar/idéer och börjar agera för att förverkliga dem. Genom “DoDream” kan man hitta andra likasinnade och skapa nya verkliga projekt. Gemensamma visioner, kompetenser och nätverk utgör grunden i denna unika plattform.

Aktörer: Helene Granqvist – Good AB, Åsa Skogström Feldt – Hungerprojektet, Anders Printz – Academedia & MEDEA, Malmö högskola.

It’s My Experience
It’s my experience är en nätbaserad “Editor” som gör det möjligt för en bred användargrupp att själva skapa positionsbaserade spel och upplevelser för mobila plattformar. Mobila medier möjliggör att ta fram applikationer som är situerade, som i sin tur möjliggör för informellt och kontextuellt lärande. ”Editorn” är enkel att använda, och en annars svårtillgänglig teknik erbjuds ett stort antal potentiella användare som själva blir kreativa producenter av mobila spel och upplevelser.

Aktörer: Malmö Högskola, Danmarks Pedagogiska Universitetsskola, GR Upplevelsebaserat Lärande och Awnic Interaction Design.

URBLOVE
URBLOVE is a service that in an innovative way combines urban exploring and games, with user-created content. It is both a service for location based mobile games mainly in urban areas, as well as an online community where these games are distributed. On the web community users can create their own games and share their experiences with each other.

Collaborators: Ozma, WIP, MEDEA, Malmö University together with two youth organizations RGRA and Tösabidarna in Malmö.

2 thoughts on “Lansering MEDEA Do-Tanks”

Comments are closed.