This website will shut down on 31 December 2021!

Besök hos Design Research Lab i Berlin

Living Lab Kvarteret var inbjudet till Deutsche Telekoms Design Research Lab i Berlin för att diskutera hur man kan arbeta med innovation i socialt utsatta områden. Med inspiration från Malmö Living Labs genomförde de projektet StreetLab i Berlinförorten Neukölln förra året. Syftet var att utforska vilken roll mobilen har i dessa miljöer samt att dra nytta av den kreativitet och kompetens som finns i mångkulturella bostadsområden. Nu har de satt upp projektet ”Networked Neighbourhoods” med fokus på hur äldre kan dela resurser med varandra. I augusti kommer de till Malmö för att diskutera en eventuell samverkan med Malmö Living Labs.