This website will shut down on 31 December 2021!

Natursynsprofilen: Din Natur?

Natursynsprofilen och utställningen Synen på naturen är en av MEDEAs så kallade do-tanks. Kort summering av projektet:

Malmö Museer och Malmö stad satsar på att utveckla en metod och ett verktyg för interaktiv kommunikation mellan besökare, utställningar och regionen tillsammans med andra samarbetspartners (exempelvis Malmö Högskola, Miljöförvaltningen i Malmö stad m.fl.) Visionen är en interaktiv plattform för lärande kring hållbar utveckling. Plattformens övergripande syfte är att utgöra kommunikationskanaler för ett breddat demokratiskt underlag och engagemang i stadens utveckling.

En metod och verktyg för detta är den s.k. Natursynsprofilen som på olika sätt ställer besökaren inför val, frågor, problemställningar och påståenden. Tanken bakom är att användaren själv ska upptäcka kopplingar mellan egna synsätt, värderingar och miljömässiga konsekvenser samt dess utmaningar. Natursynsprofilen kommer att vara en fysisk del av basutställning ’Synen på Naturen’ som handlar om besökarens syn på naturen och våra möjligheter att uppnå en hållbar utveckling. Utställningen beräknas invigas i slutet av 2010.

Projektets blogg hittar du här.