This website will shut down on 31 December 2021!

let there be light

Nu är det dags för den första av en rad återkommande workshops inom ramen för living lab “Fabriken”. Lördagen 8:e maj mellan kl 11 och 17 samarbetar Stabelbäddsparken och 1scale1 om att hålla endagsworkshop kring temat lampor och ljus. Målet är att alla som deltar vid slutet av dagen kommer att bära med sig en egenhändigt designad och tillverkad lampa. Under workshopen kommer vi att gå igenom hur man designar för ljus och laserskärning, hur man hanterar laser och de grunder i elektronik som behövs för att åstadkomma en fungerande lampa. Vill du vara med och sprida ljus? Det kostar inget men en anmälan behövs – till <kontakt@stapelbaddsparken.se >

Läs mer om workshopen här!