This website will shut down on 31 December 2021!

Kvarterslabbet och Media Places: ParaPolis undersöker framtiden på Nydalatorget!

Hur kan stadsutveckling och medborgardialog förstärkas med ny teknik och media? Projektet ParaPolis sätter nu upp det första av två experiment. Experimentet går ut på att undersöka hur boende själva kan skissa och formulera idéer om sitt lokalområde. Fram till söndag den 11 april finns ett ParaScope, en framtidskikare, placerat på Nydalatorget (karta). Genom detta verktyg kan man panorera runt och se hur framtiden skulle te sig om de boende själva fick bestämma. Bilderna skapas gemensamt på ett Panoramabord som är placerat inne på medborgarkontoret. Under veckan har ett stort antal boende på Nydala, i olika åldrar och med olika bakgrund, deltagit med idéer och åsikter om torgets utformning. En annan av besökarna, som varit här är Edward Andersson från den engelska byrån Involve (UK).

Projektet är ett samarbete mellan Unsworn Industries, Testbed Studios, MEDEA, Urbana Studier, Malmö Stad (SÖM, Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret).

Projektteamet består av: Erik Sandelin, Magnus Torstensson, Terje Östling, Lovisa Grahn, Sadiye Altundal, Stellan Westerberg, Tina Giannopoulou, Per Linde & Per-Anders Hillgren.