This website will shut down on 31 December 2021!

It’s My Experience

It’s My Experience är en av MEDEAs så kallade do-tanks. Kort summering av projektet:

Detta projekt går ut på att ta fram en generell nätbaserad “Editor” för positionsbaserade spel och upplevelser. Användarna ska själva i ett enkelt, intuitivt, gränssnitt kunna skapa och förändra egna spel och upplevelser. Utvecklingen av ”Editorn” samt utprovandet av den funktionalitet som behöver byggas in för att på ett enkelt sätt kunna producera spel med hög lärandepotential, genomföras av AWNIC tillsammans med Sveriges största science centrum Universeum, Malmö högskola, GRUL och DPU. Ett antal skolor i Göteborgsområdet kommer att fungera som testbädd.

Bakgrund
I serien The Horizon Report utgiven av The New Media Consortium and the Educause Learning Initiative, försöker ett stort antal medlemmar inom affärsvärlden, industrin och utbildningssektorn identifiera och beskriva ny teknologi som kommer att ha stort inflytande på undervisning, lärande och kreativitet inom utbildningscentrerade organisationer. I den senaste rapporten pekar man speciellt ut mobil teknologi. Under trycket av en marknad med mer än en miljard sålda enheter per år, ökar användningsområdena för mobiltelefoner i en enorm takt. Förutom att prata i telefon kan man bland annat: spela musik, lyssna på radio, ta digitala bilder eller videosekvenser, ansluta till Internet, få information om sin position via GPS, styra elektronik och utrustning. Inspelade ljudsekvenser, bilder, anteckningar och annat insamlat material kan enkelt skickas till andra eller laddas upp på Internet.

I takt med att mobilmodeller som Apple iPhone och LG Electronics Voyager och även andra små bärbara enheter kommer ut med bättre lagringsmöjligheter, ökad skärmupplösning och ny funktionalitet, förväntas företags- och utbildningssektorn snabbt leverera tjänster, innehåll och media. Detta är inte bara en förväntan, utan en unik möjlighet för utbildningssektorn att nå nya målgrupper utanför de traditionella arenorna.

Projektets blogg hittar du här.