This website will shut down on 31 December 2021!

Mer om Malmö Living Lab

I söndags kunde man i Sydsvenska Dagbladet läsa om hur ”Lunds labb utmanas av Malmös gator.” I artikeln kunde man läsa att Malmö högskola också satsar på labb men att de har en helt annan karaktär än kollegornas i Lund. I Malmö är det varken mikroskop, tillslutna laboratorium eller provrör som utgör ramen. De Living Lab-satsningar som görs i Malmö handlar snarare om öppen innovation, verkliga (till skillnad från artificiella) miljöer och spännande partners att samproducera med. Man kunde också läsa att kollegorna i Lund har mer pengar för sin forskning, men genom våra goda kontakter med näringsliv och brukare kan vi mobilisera stora resurser för gemensam innovation.

Det finns flera skäl till att Living Labs vill gå utanför högskolans väggar när vi forskar om och faciliterar innovationer inom området nya medier.

Traditionell grundforskning och ny teknik är bara en liten del av vad som avgör om en innovation kommer att lyckas förbättra vår värld och vårt samhälle.

Ska man utveckla nya tjänster och produkter inom nya medier måste man beakta hela den komplexitet som uppstår när ny teknologi och media integreras i ett sammanhang. Det är därför viktigt för oss att studera vad som händer när teknologi och media samspelar med riktiga människor i verkliga situationer. Om det så är på arbetsplatser, bland ungdomar i förorter, bland kulturproducenter, i skolan eller på idrottsplatsen så försöker vi genomföra experiment där verkligheten bjuder motstånd mot våra idéer.

Alla utövande praktiker i dessa sammanhang sitter också på värdefulla kompetenser och kunskaper. Denna kunskap är central för att förstå vilka nya tjänster som behövs. Dessa människor har också egna idéer om hur de kan förbättra sin praktik eller sin vardag. Vi tror att många av framtidens innovationer bara kan ske genom samproduktion mellan forskare, designer, studenter, näringsliv och olika praktiker i samhället.

Brukarcentrerad innovation är något som forskarvärlden och näringslivet börjat investera allt mer resurser i – länder som Danmark och Finland har kommit mycket längre än Sverige inom området och EU-kommissionen premierar det starkt. Det är en ansats som tvärvetenskapligt kopplar samman teoretisk och praktisk forskning och som dessutom samspelar med människorna på ”gatan.”

FAKTA/Living Lab:

* Malmö Living Lab är ett program under Malmö högskolas samproduktionscentrum MEDEA Collaborative Media Initiative.
* Pilotprojektet ”Malmö Living Lab för Nya Medier” pågick 2007-2009, med 1,6 miljoner kronor i stöd från statliga Vinnova.
* Nyligen startade tre nya Living Lab-projekt i Möllevången (cross-media och kulturproduktion), Rosengård/Fosie (sociala medier och det urbana rummet) och Västra Hamnen (mixed media och open source).
* De ska löpa under tre år och finansieras genom KK-stiftelsen och EU:s strukturfondsmedel, med totalt cirka 25 miljoner kronor.