MEDEA!

MEDEA
Collaborative Media Initiative
Malmö University

KK-miljön har nu fått sitt namn.

“Collaborative”, samarbetande, är nyckelbegreppet för det vi ska göra under tio år. Man kan vidare lägga tyngdpunkten antingen på “Collaborative Media” eller “Media Initiative”.

MEDEA är ett egennamn, ingen förkortning. Fungerar både på engelska och svenska. Och utöver att enbart vara en bokstav från MEDIA har det rätt spännande konnotationer…